logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Mathematics and Statistics CMRU

กิจกรรมภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

...

หลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุศย์น้ำเพชร อาจารย์ ดร.กมล สนิทธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรสถิติประยุกต์ และนัก...

...

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หลักสูตรคณิตศาสตร์ นำโดย ผศ.จักรกริช ถ้ำแก้ว พร้อมด้วย ผศ.ดร.บูรพา สิงหา ผศ.ปวีณา ถ้ำแก้ว และ อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ พร้อมหัวหน้าภาควิชา อ.ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค ได้นำนักศึกษาจัดกิจก...

...

กิจกรรมดี ๆ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ CMRU SCIENCE WEEK 2022 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติมีการแข่งขันทางคณิตศาสตร์และทางสถิติ เพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถกิจกรรมดีๆของหลักสูตรคณิตศาสตร์หลักสูตรสถิติประยุกต์ยินดีต้อนรับค...

...

17 มกราคม 2565 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้รับเชิญเป็นวิทยากร "อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Geogebra" ให้กับคุณครูคณิตศาสตร์ รร.แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ในรูปแบบ Online โดยวิทยากรได้แก่-อ.ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค-อ.จุฑามาส สุขแยงขอบค...

...

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านระบบ Zoom -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์-หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 5 มกราคม 2565 >> รร.แม่แตง,รร.จอมทอง และรร.ขุน...

ติดต่อคณะ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885617 ถึง 19 แฟ็กซ์ 053-885619
© Copyright 2020 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่