logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Mathematics and Statistics CMRU

ข่าวประชาสัมพันธ์

arrow ผลการแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ (SDAC 2022) 79
arrow ผลการแข่งขันเกมส์ 180 ระดับประถม ระดับมัธยมต้น งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 33
arrow ขอเชิญน้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลเชิงสถิติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Statistical Data Analysis and Communication Contest: SDAC) ประจำปี 2565 #SDAC2022 #statcmru 39
arrow ขอเชิญคณาจารย์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม #การแข่งขันเกม_180_IQ ครั้งที่ 8 31
arrow ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กมล สนิทธรรม 37
arrow ขอแสดงความยินดีกับ นายวัชรพล เดชะปราปต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 41
arrow ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จำนวน 11 คน 49
arrow ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติเตรียมพร้อมตามมาตรการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 67
arrow ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 102
arrow ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564 80

หัวหน้าภาควิชา

  • หัวหน้าภาควิชา ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

ติดต่อคณะ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885617 ถึง 19 แฟ็กซ์ 053-885619
© Copyright 2020 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่